کتاب‌ها

ساخت پرسشنامه

 • تهيه و ساخت آزمون هدف در زندگي با تکيه بر اسلام
 • اعتبار يابي پرسش نامه شخصيت 16 عاملي کتل بر مبناي شناسايي نيم رخ شخصيتي نمونه اي از دانش پژوهان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيره/ مرتضی مطهری‌پور/82/8/1
 • شادكامي و ساخت آزمون آن از ديدگاه اسلام
 • تحليل روان شناختي حسادت و ساخت آزمون اوليه آن از منظر اسلام
 • تحليل روان شناختي عفو و گذشت و ساخت آزمون اوليه آن از ديدگاه اسلام
 • تحليل پديده اسراف از ديدگاه اسلام و روان شناسي و ساخت آزمون اوليه آن
 • ساخت مقياس خودمهارگري بر اساس منابع اسلامي
 • ساخت و اعتباريابي مقياس اميد از ديدگاه اسلام
 • تهيه آزمون خودشناسي با نگرش به منابع اسلامي
 • تهيه ، ساخت و تعيين ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامه نقش تربيتي پدر از ديدگاه اسلام
 • تحليل روان شناختي صبر بر معصيت و ساحت آزمون اوليه آن

 

افراد آنلاین

در حال حاضر 1 کاربر و 1 کاربر مهمان آنلاین هستند.