کتاب‌ها

گروه روان‌شناسی

شوراي علمي گروه

در سال 1380طبق اساسنامه گروه‌های علمی موسسه، شورای علمی گروه روان‌شناشی مركب از مدير گروه و 6 تن از استادان و اعضاي هيأت علمي گروه روان‌شناسي تشكيل گرديد تا به اموري از قبيل برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در امور آموزشي و پژوهشي، بررسي كارشناسانه و اظهار نظر در مورد طرح‌هاي پژوهشي، موضوع پايان‌نامه‌ها و همكاري و همفكري با مدير گروه در جهت تقويت كمي و كيفي برنامه‌ها و پيش‌برد اهداف آموزشي و پژوهشي گروه بپردازد. تدوين طرح جامع آموزشي و پژوهشي گروه روان‌شناسي از جمله فعاليت‌هاي مهم شوراي علمي مي‌باشد. يكي ازاموري كه در طرح جامع قرار گرفته تعيين رسالت ها و اهداف گروه مي‌باشد كه به مهمترين آن‌ها اشاره مي‌شود.

رسالت‌ها

1. پايه‌گذاري نظام جامع روان‌شناسي بر اساس معارف و فرهنگ اسلامي و كاربردي كردن آن؛

2. بسترسازي و هدايت جريان روان‌شناسي اسلامي در دانشگاه‌ها؛

3. معرفي رشتة روان‌شناسي به حوزه و ارتقاي جايگاه آن در ميان حوزويان.

اهداف

1. كشف قانونمندي‌ها و استخراج آموزه‌هاي روان‌شناختي از منابع اسلامي؛

2. تبيين و تحليل روان‌شناختي معارف و آموزه‌هاي ديني؛

3. تئوري‌پردازي در حوزة روان‌شناسي بر اساس معارف اسلامي و يافته‌هاي علم روان‌شناسي؛

4. نقد و ارزيابي مكاتب و نظريه‌هاي روان‌شناسي بر اساس معارف و فلسفة اسلامي؛

5.تدوين نظام مشاوره و درمانگري اسلامي؛

6. تربيت پژوهشگران، مشاوران و درمانگران كارآمد؛

7. تربيت كارشناس در زمينه‌هاي مختلف خدمات تخصصي؛ از قبيل كارشناس هنري، رسانه‌اي و … .

اعضاي شورای علمی گروه

اعضا

نام خانوادگي

نام

مدرك دانشگاهي

نوع قرارداد

توضيحات

1

سقاي بي ريا

ناصر

دكتري

هیات‌علمی

 

2

بشیری‌گورتی

ابوالقاسم

دکتری

هیات‌علمی

 

3

ناروئينصرتي

رحيم

دکتری

هیات‌علمی

 

4

ميردريكوندي

رحيم

دکتری

هیات‌علمی

 

5

احمدي محمدآبادی

محمد رضا

دکتری

هیات‌علمی

 

6

رفیعی هنر

حمید

فوق‌لیسانس

دبیرپژوهش

مشغول‌دوره دکتری

7

آینه چی

عباس

فوق‌لیسانس

دبیرآموزش

مشغول‌دوره دکتری

 

افراد آنلاین

در حال حاضر 1 کاربر و 1 کاربر مهمان آنلاین هستند.