کتاب‌ها

آموزش

 فعاليت­هاي آموزشي گروه روان شناسي
دوره‌هاي آموزشي
1. تعداد گروه‌ها و حجم آنها:
تشكيل 16 گروه آموزشي به ظرفيت 280 نفر از زمان تأسيس گروه (سال 73 تا كنون).
فارغ‌التحصيلي 13 گروه كارشناسي (180 نفر).
فارغ‌التحصيلي 5 گروه كارشناسي ارشد باليني (مجموعاً 70 نفر).
فارغ‌التحصيلي يك گروه دكترا با گرایش تربیتی (7 نفر).
دائر بودن 5 گروه كارشناسي (با ظرفيت135نفر).
دائر بودن 2 گروه كارشناسي ارشد با گرایش بالینی و خانواده (با ظرفيت 29 نفر).
دائر بودن 1 گروه دکترا با گرایش عمومی(با ظرفیت 8 نفر).
2. تعداد ترم‌ها و ميزان واحدهاي درسي
الف) دورة دكتري:
تعداد ترم‌ها: 4، تعداد واحدها: 20 ، پايان‌نامه: 20 واحد.
ب) دوره كارشناسي ارشد:
تعداد ترم‌ها: 5، تعداد واحدها: 58 ، پايان‌نامه: 4 واحد
ج)‌ دوره كارشناسي:
تعداد ترم‌ها: 10، تعداد واحدها: 142
3. گرايش‌هاي موجود در گروه روان‌شناسي
الف) روان‌شناسي عمومی (دكترا)
ب) روان‌شناسي خانواده و عمومی (ارشد)
ج) روان‌شناسي عمومي (كارشناسي)
4. مقاطع و مواد درسي
الف: مقطع كارشناسي
در مقطع كارشناسي، دانش‌پژوهان ضمن گذراندن درس‌هاي پايه و مشترك معارف (80 واحد)، 67 واحد نيز از دروس تخصصي كارشناسي روان‌شناسي را مي‌گذرانند كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: روان‌شناسي عمومي 1 و 2،‌ فيزيولوژي عمومي، روان‌شناسي اجتماعي،‌ روان‌شناسي رشد 1 و 2، آمار توصيفي و استنباطي، ‌روش تحقيق، روان‌شناسي تربيتي، شخصيت، باليني، يادگيري، ‌مشاوره و راهنمايي، متون روان‌شناسي، بهداشت رواني، آسيب‌شناسي، ‌انگيزش و هيجان، علم‌النفس و كودكان استثنايي.
ب : مقطع كارشناسي ارشد
در مقطع كارشناسي ارشد، دانش‌پژوهان بايد طي برنامه تنظيم شده از سوي شوراي عالي برنامه‌ريزي مؤسسه، درس‌هاي زير را با توجه به ماهيت حوزوي مؤسسه بگذرانند:
درس‌هاي معارف مشترك (16 واحد: ‌كلام، ‌معرفت‌شناسي، ‌انسان‌شناسي تطبيقي، مباني و روش‌ تحقيق در قرآن و حديث)، دروس معارفي اختصاصي گروه (14 واحد: روان‌شناسي دين، ‌روان‌شناسي و مباحث اصولي، روان‌شناسي و اخلاق، روان‌شناسي در قرآن و حديث، روان‌شناسي و احكام فقهي).
درس‌هاي تخصصي: رشد پيشرفته، تاريخچه سيستم‌ها، نظريه‌هاي شخصيت، آمار پيشرفته، آسيب‌شناسي پيشرفته، آزمون‌هاي عيني فرافكن، فنون مصاحبه تشخيصي، نظريه‌هاي روان‌درماني، روان‌شناسي پزشكي و نوروسايكولوژي، كليات درمان فيزيكي و دارويي، ‌آزمون‌هاي شناختي، گروه‌درماني، رفتاردرمانی، شناخت درمانگری، زوج درمانی، نظام خانواده در اسلام، خانواده‌درماني و كاربرد روش‌هاي روان‌درماني.
ج. مقطع دكترا
دانش‌پژوهان رشته روان‌شناسي با گرايش تربيتي در مقطع دكترا بايد 18 واحد دروس اصلي، 6 واحد دروس اختياري و 20 واحد پايان‌نامه را بگذرانند. بعضي از واحدهاي اصلي عبارتند از: ‌انسان‌شناسي در اسلام‌، روش‌هاي پژوهش، روان‌شناسي رشد، روان‌شناسي رشد زبان، طرح‌هاي آزمايشي، مسائل روان‌سنجي، نمونه‌‌گيري، روان‌شناسي تربيتي، ‌روان‌شناسي يادگيري، روان‌شناسي شخصيت و روش‌هاي آموزش.
عناوين دروس اختياري به اين شرح است: روش پژوهش كيفي، روان‌شناسي هوش و تفكر، روش‌هاي غيرپارامتري، روان‌شناسي اجتماعي در آموزش و پرورش و تحليل عاملي.
لازم به ذكر است كه تاكنون
  1. دورة دكترا با گرايش مذكور يك بار برگزار و دروس آن به زبان انگليسي ارائه شده است. دانش‌پژوهان اين دوره فارغ‌التحصیل شده‌اند.
  2. دوره دکترا با گرایش روان شناسی عمومی در حال برگزاری است.  
4. طرح‌های آموزشی در دست اقدام
  1. طرحی درسنامه( کتاب درسی) علم‌النفس برای مقطع کارشناسی.
  2. طرحی درسنامه(روان شناسی اخلاق) برای مقطع ارشد.
  3. تعریف واحدی تحت عنوان روان‌شناسی اسلامی برای مقطع کارشناسی.
  4. اصلاح سرفصل‌های درس روان‌شناسی کودکان استثنائی برای مقطع کارشناسی.

افراد آنلاین

در حال حاضر 1 کاربر و 1 کاربر مهمان آنلاین هستند.