کتاب‌ها

درباره گروه روان‌شناسي

مقدمه

روان‌شناسي علمي است كه رفتار و فرايند‌هاي شناختي، عاطفي اعم از ‌آگاه و ‌ناآگاه، و امور جسماني مربوط به آن را بررسي مي‌كند. اين علم جايگاه ويژه‌اي در ميان علوم انساني و اجتماعي دارد. روان‌شناسي به يك معني تمام رفتار آدمي را مي‌كاود و قواعد حاكم بر روان‌ را در تمام عرصه‌ها آشكار مي‌سازد. روان‌شناسي به صورت عام شاخه‌ها و گرايش‌هاي مختلفي همچون روان‌شناسي رشد، باليني، تربيتي، شخصيت، اجتماعي و ... دارد. و بر همين اساس در دانشگاه‌ها و مراكز علمي جهان ‌ده‌ها زير رشته در روان‌شناسي دائر شده است. هدف مشترك همه اين گرايش‌ها،‌ آشنايي با قواعد حاكم بر ابعاد مختلف رفتار، از جمله شناخت پايه‌هاي زيستي رفتار، اصول‌ يادگيري، قواعد حاكم بر شكل‌گيري و تحول شخصيت، شناخت رفتارهاي بهنجار و نابهنجار، و در نتيجه كشف شيوه‌هاي اصلاح رفتار،‌ آموزش مهارت‌هاي زندگي و روش تربيت فرزندان مي‌باشد.

جايگاه و هدف تأسيس رشته روان‌شناسي در مؤسسه

روان‌شناسي براي تبيين چگونگي شكل‌گيري و تحول فرايندهاي رواني پا به عرصه نهاد. سردمداران اين رشته در آغاز فكر مي‌كردند با تكيه بر تجربه مي‌توانند تمام قواعد حاكم بر روان را كشف كنند؛ ولي به تدريج معلوم شد كه اين علم با تكيه بر يافته‌هاي صرفاً تجربي، غناي لازم را پيدا نمي‌كند؛ به همين دليل و با توجه به همه جانبه بودن دين اسلام در ابعاد جسمي، رواني و معنوي انسان، پرداختن به اين رشته، در حوزه علميه و از سوي آشنايان به مباني و متون اصلي اسلام، اهميت و ضرورت مي‌يابد؛ زيرا همان‌گونه كه اظهار نظر دربارة موضوعات روان‌شناسي، ‌امري تخصّصي بوده و نياز به متخصّص دارد، دريافت، تبيين‌ و تدوين درست ديدگاه اسلام در اين‌باره به مراتب حساس‌تر و دقيق‌تر و نيازمند به افراد آگاه از هر دو عرصه يعني اسلام و روان‌شناسي است. بر اساس همين انديشه، رشتة روان‌شناسي در كنار ساير رشته‌هاي علوم انساني در مؤسسه امام خميني‌(ره) تأسيس گرديد تا طلاب و فضلا با آگاهي از مباني ديني و متون اسلامي و آشنايي با مباحث روان‌شناختي زمينة تعامل اين دو حوزة معرفتي را فراهم آورند.

ترديدي نيست كه روان‌شناسي مي‌تواند با استفاده از آموزه‌هاي اسلامي به نقطه‌هاي رفيع تعالي دست يابد و در ساية اين رويكرد بسياري از خلاءها برطرف شده و كجروي‌هاي مطرح شده در روان‌شناسي اصلاح خواهد شد.

پيشينه تشكيل گروه

اولين گروه آموزشي در رشته روان‌شناسي در سال 1373، با حضور تعدادي از فارغ‌التحصيلان دوره عمومي پنج‌ساله معارف اسلامي مؤسسه در راه حق، تشكيل شد ودر سال‌هاي بعد نيز اين روند با مديريت و هدايت استاد حجت‌الاسلام والمسلمين سید محمدغروي ادامه يافت. از سال 1389 مدیریت گروه روان‌شناسی به حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدناصرسقایی بی‌ریا واگذار گردید. همچنين دو نفر از فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد گروه به عنوان دبيران آموزشي و پژوهشي در زمينه پيگيري امور آموزشي و پژوهشي با مدير گروه همكاري مي‌كنند.

ساختار تشكيلاتي گروه 

با توجه به اهميت ساختار تشكيلاتي در هر گروه علمي، گروه روان شناسي نيز از اين قاعده مستثني نيست و توجه به ساختار  و نحوة فعاليت­هاي پژوهشي،  سبب موفقيت روزافزون گروه مي­باشد.

 

چارت تشكيلاتي گروه

اين گروه از نظر چارت تشكيلاتي كامل و مطابق برنامه است و داراي مدير، قائم مقام، دبير آموزشي و دبير پژوهشي است.

 

مدير گروه

حجه‎الاسلام والمسلمين دکترمحمدناصر سقاي بي‌ريا

دبير پژوهشي

حجه الاسلام المسلمين دکتر ابوالقاسم بشيري

دبير آموزشي

حجه الاسلام و المسلمین حمیدرفیعی هنر

دبير اجرايي

آقای احسان فدايي

 

شوراي علمي گروه

در سال 1380طبق اساسنامه گروه‌های علمی موسسه، شورای علمی گروه روان‌شناشی مركب از مدير گروه و 6 تن از استادان و اعضاي هيأت علمي گروه روان‌شناسي تشكيل گرديد تا به اموري از قبيل برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در امور آموزشي و پژوهشي، بررسي كارشناسانه  و اظهار نظر در مورد طرح‌هاي پژوهشي، موضوع پايان‌نامه‌ها و همكاري و همفكري با مدير گروه در جهت تقويت كمي و كيفي برنامه‌ها و پيش‌برد اهداف آموزشي و پژوهشي گروه بپردازد. تدوين طرح جامع آموزشي و پژوهشي گروه روان‌شناسي از جمله فعاليت‌هاي مهم شوراي علمي مي‌باشد. يكي ازاموري كه در طرح جامع قرار گرفته تعيين رسالت ها و اهداف گروه مي‌باشد كه به مهمترين آن‌ها اشاره مي‌شود.

رسالت‌ها

1. پايه‌گذاري نظام جامع روان‌شناسي بر اساس معارف و فرهنگ اسلامي و كاربردي كردن آن؛

2. بسترسازي و هدايت جريان روان‌شناسي اسلامي در دانشگاه‌ها؛

3. معرفي رشتة روان‌شناسي به حوزه و ارتقاي جايگاه آن در ميان حوزويان.

اهداف

1. كشف قانونمندي‌ها و استخراج آموزه‌هاي روان‌شناختي از منابع اسلامي؛

2. تبيين و تحليل روان‌شناختي معارف و آموزه‌هاي ديني؛

3. تئوري‌پردازي در حوزة روان‌شناسي بر اساس معارف اسلامي و يافته‌هاي علم روان‌شناسي؛

4. نقد و ارزيابي مكاتب و نظريه‌هاي روان‌شناسي بر اساس معارف و فلسفة اسلامي؛

5.تدوين نظام مشاوره و درمانگري اسلامي؛

6. تربيت پژوهشگران، مشاوران و درمانگران كارآمد؛

7. تربيت كارشناس در زمينه‌هاي مختلف خدمات تخصصي؛ از قبيل كارشناس هنري، رسانه‌اي و … .

اعضاي هيأت علمي و محققان

اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي و محققان گروه كه از فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري روان‌شناسي هستند درفعاليت‌هاي پژوهشي وآموزشی همكاري فعال دارند.


 

 

 

 

 

 
 

 

اعضا

نام خانوادگي

نام

مدرك دانشگاهي

رشته دانشگاهي

تحصيلات حوزوي

نوع قرارداد

توضيحات

1

ابوترابي

علي

فوق‌ليسانس

روان­شناسي

سطح 3

هیات‌علمی

 اشتغال‌به‌دکتری

2

حقاني

ابوالحسن

فوق‎ليسانس

مطالعات اسلامي

سطح 3

هیات‌علمی

 

3

ناروئي‎نصرتي

رحيم

دکتری

روان­شناسي

سطح 3

هیات‌علمی

 

4

بشیری‌گورتی          

ابوالقاسم

دکتری

روان‎شناسي

سطح3

هیات‌علمی

 

5

جهانگيرزاده‎قمي  

محمدرضا

فوق‌لیسانس

روان‎شناسي

سطح 3

محقق،مترجم‌و مدرس

اشتغال به کتری

6

حسيني                

داود

فوق‎ليسانس

روان‎شناسي

سطح3

محقق

 

7

حيدري             

مجتبي

فوق‎ليسانس

روان‎شناسي

سطح 3

محقق‌ومترجم

 

8

دولتخواه            

محمد

فوق‌لیسانس

روان‎شناسي

سطح 3

محقق‌ومدرس

مشغول‌تدوین‌رساله‌دکتری

9

جلالي

حسين

فوق‌لیسانس

روان‎شناسي

سطح 3

محقق‌ومدرس

مشغول‌تدوین‌رساله‌دکتری

10

شجاعي      

محمدصادق

فوق‎ليسانس

روان‎شناسي

سطح 3

محقق‌ومدرس

 

11

شيري               

مهدي

‎فوق‌لیسانس

روان‎شناسي

سطح 3

محقق‌ومدرس

اشتغال‌به‌فوق‎ليسانس

12

صالحي               

مبين

فوق‌لیسانس

روان‎شناسي

سطح 3

محقق‌ومترجم

 

13

صفورايي  پاريزي  

محمدمهدي

دکتری

روان‎شناسي

سطح 3

محقق‌ومدرس

 

14

كيومرثي‎اسكوئي  

محمدرضا

فوق‎ليسانس

روان‎شناسي

سطح 3

محقق

 

15

ميردريكوندي        

رحيم

دکتری

روان‎شناسي

سطح 3

هیات‌علمی

 

16

هاشم‎پور               

ولي الله

فوق‎ليسانس

روان‎شناسي

سطح 3

محقق‌ومدرس

اشتغال‌به‌دكتري

17

محمدي

محمد رضا

فوق‌لیسانس

روان‎شناسي

سطح 3

محقق

 

18

قاسمي

سليمان

فوق‎ليسانس

روان‎شناسي

سطح 3

محقق

 

19

سقاي بي ريا

ناصر

دكتري

علوم تربیتی

سطح 3

هیات‌علمی

 

20

حاتمي

محمد رضا

فوق‎ليسانس

روان‎شناسي

سطح 3

محقق

 

21

احمدي

محمد رضا

دکتری

روان‎شناسي

سطح 3

محقق‌ومدرس

 

22

نوری

نجیب‌الله فوق‌لیسانس روان‌شناسی سطح‌ 3 محقق اشتغال‌به‌دکتری
23

مهکام

رضا فوق‌لیسانس روان‌شناسی سطح 3 محقق‌و‌مدرس اشتغال‌به‌دکتری
24

جدیری‌صابونی 

جعفر فوق‌لیسانس روان‌شناسی سطح 3 محقق‌و‌مدرس اشتغال‌به‌دکتری
26

هادی

مهدی فوق‌لیسانس روان‌شناسی سطح 3 محقق‌و‌مدرس اشتغال‌به‌دکتری
27

تبرائی

رامین فوق‌لیسانس روان‌شناسی سطح 3 محقق‌و‌مدرس اشتغال‌به‌دکتری

 

 

4.فعاليت­هاي پژوهشي گروه روان شناسي

بررسي تعداد طرح­ها و فعاليت­هاي پژوهشي هر گروه و داشتن آمارهاي صحيح از اين فعاليت­ها در برنامه­ريزي و نظارت دقيق­تر اهميت به­سزايي دارد. خلاصة فعاليت­هاي پژوهشي گروه عبارتست از:

 

آثار منتشره

طرح­هاي­در دست اقدام

مقالات علمي

نشست­هاي علمي

ترجمه

تربيت­محقق(اتمام­شده)

مجله‌علمی-پژوهشی

ساير فعاليت­ها

دوره

نفر

تعداد

27

8

200

19

3

؟

؟

14

4

اهم فعاليت­هاي گروه عبارتست از:

الف: كتاب‌هاي چاپ شده:

1. «نقش حجاب در سلامت روان»؛ تأليف حجت‌الاسلام عباس رجبي

2. «معماي روان‌شناسي»؛ تأليف حجت‌الاسلام محمد رضا حاتمي

3. «آرامش در پرتو نيايش»؛ تأليف حجت‌الاسلام‌ علي احمد پناهي

4. «توكل، راهي به سوي حرمت خود». تأليف حجت‌الاسلام محمد صادق شجاعي

5. « مباني پژوهش در روان‌شناسي»؛ تأليف حجت‌الاسلام نجيب الله نوري

6. «روان‌شناسي عمومي»  ترجمه و تأليف حجج اسلام ابوالقاسم بشيري؛ رحيم‌ ميردريكوندي‌ و جمشيد مطهري

7. «ديدگاه‌هاي روان‌شناختي حضرت استاد مصباح»؛ تأليف حجت‌الاسلام محمد صادق شجاعي

8. «روان‌شناسي دين» (جلد اول) ترجمه و نقد حجت الاسلام رحيم نارويي؛

9. «دين‌داري و رضامندي خانوادگي»، تأليف حجت‌الاسلام مجتبي حيدري.

10. «ترجمه و نقد روان‌شناسي دين (ج 2)» با همكاري 7 نفر و اجراي آقاي دكتر ناصربي‌ريا؛

11. «شكفتن سهم توست» تألیف حجج اسلام داود حسيني و علي‌احمد پناهي

12. «قناعت و سلامت روان»؛ تألیف حجت‌الاسلام محمد رضا محمدي

13. «آموزه‌هاي بهداشت و سلامت روان در سيره ائمه عليهم‌السلام»؛ تألیف حجت‌الاسلام سليمان قاسمي

14. «روان‌شناسي انسان سالم» تألیف حجت‌الاسلام محمد‌صادق شجاعي؛

15. «مأخذ‌شناسي مناسبات دين و روان‌شناسي» تألیف حجت‌الاسلام ولي‌ الله هاشم‌پور؛

16. «نقد ملاك‌هاي بهنجاري و نابهنجاري در روان‌شناسي»؛ تألیف حجت‌الاسلام علي ابوترابي

17. «آشنايي با مكتب‌هاي روان‌شناسي و نقد آن» تألیف حجت‌الاسلام محمد‌مهدي صفورايي

 

مقالات

آموزش متوسطه وعالي درچالش مسائل ارزشيابي، سيدعلي‌اكبر حسيني، معرفت، ش75،ص84.

آموزه‌هاي ديني و نقش آن‌ها در پيش‌گيري از آسيب‌هاي رواني، محمدمهدي صفورايي و سليمان قاسمي، معرفت،  ش 87، ص 16.

احساس كهتري و پيامدهاي آن، حسين جلالي، معرفت، ش 38، ص 55.

احساس و تفكر، ابوذر رضايي و عليرضا شيخ شعاعي (ترجمه)، معرفت،  ش 84، ص 72.

ازدواج و بهداشت رواني، رحمت‌الله خالقي، معرفت، ش 64، ص 83.

اصول و روش‌هاي آموزش مفاهيم ديني به كودكان، علي مقدسي‌پور، معرفت، ش 75، ص 36.

افسردگي; رويكرد اسلامي در سبب‌شناسي و فرايند درمان، علي‌نقي فقيهي و جمشيد مطهري ‌طشي، معرفت،  ش84، ص 48.

انسان كامل از ديدگاه روان‌شناسي و صدرالمتألهين، علي زينتي، معرفت، ش 38، ص 78.

انگيزش شخصيت ايمن از ديدگاه اسلام، محمد دولتخواه، معرفت،  ش 38، ص 40.

اهمال‌كاري (تعلل ورزيدن)، مرتضي آقاتهراني، معرفت، ش 64، ص 38.

ايمان به خدا و نقش آن در كاهش اضطراب، محمدمهدي صفورايي، معرفت،  ش 75، ص 9.

با پيامبر در ساحت عشق و محبت، عباسعلي شاملي، معرفت،  ش 64، ص 31.

بحثي پيرامون روان‌شناسي اسلامي، گفتگو با سيدمحمد غروي، معرفت،  ش 50، ص 6.

به سوي سلامت روان، جمشيد مطهري‌طشي، معرفت، ش 46، ص 20.

پيش‌طرحي در باب تحقيق در روان‌شناسي اسلامي، محمد كاوياني، معرفت،  ش 27، ص 89.

پيش‌نيازهاي بهداشت­رواني­خانواده در سوره­مباركه­يوسف، عباسعلي­شاملي،معرفت،ش38،ص16

تحليل روان‌شناختي افزايش سن ازدواج و نقش آن در انحرافات اخلاقي جوانان، محمّدصادق شجاعي، معرفت،  ش 97، ص 46.

تعامل جسم و روان، محمّدرضا حاتمي، معرفت، ش 97، ص 26.

تفاوت رواني نژادها، الله‌قلي الهي، معرفت، ش 7، ص 51; ش 10، ص 68.

تفاوت زن­ومرد از منظر روان‌شناسي ومتون ديني، محمّدرضا احمدي، معرفت، ش 97، ص 66.

جنبه‌هاي مهم شخصيت نوجوان، محمدرضا محمدي، معرفت،  ش 38، ص 28.

جوانان، رسانه‌ها و هويّت، محمدصادق شجاعي، معرفت،  ش 87، ص 102.

حسادت; زمينه‌هاي رشدوراه‌هاي جلوگيري از آن، محمدمهدي صفورايي،معرفت،ش38،ص49.

حيا و خودآرايي و نقش آن‌ها در سلامت رواني زن، عباس رجبي، معرفت،  ش 87، ص 48.

خلاقيت، حسين كريميان، معرفت، ش 84، ص 80.

خلاقيت هيجاني به سوي معنوي‌سازي هيجانات، حمزه عبدي و محمدرضا جهانگيرزاده، معرفت، ش 97، ص 34.

درآمدي بر بحث «بينش»، «گرايش»، «كنش» و آثار متقابل آن‌ها، حسين جلالي، معرفت،  ش 50، ص 45.

دوستي از منظر ديني; با نگاهي به شرايط دوستي دختر و پسر، علي‌احمد پناهي، معرفت،  ش 97، ص 54.

دين از منظر روان‌شناسي و مقايسه آن با رويكرد اسلامي، رحيم ناروئي نصرتي، معرفت،  ش 50، ص 14.

رابطه جهت‌گيري مذهبي با عوامل شخصيّت، محمدرضا كيومرثي، معرفت، ش 75، ص 59.

رابطه روان‌شناسي و اقتصاد، علي مصباح، معرفت،  ش 1، ص 12.

رابطةشخصيت با نظام‌هاي ارزشي ازديدگاه آلپورت، رحيم ميردريكوندي،معرفت،ش64،ص76.

راه‌كارهاي ايجاد آرامش روان در زندگي فردي از منظر روايات، علي‌احمد پناهي، معرفت،  ش 75، ص 19.

رشد هيجاني، عبدالرضا ضرابي (ترجمه)، معرفت، ش 87، ص 81.

روابط سالم و سازنده بين همسران، داود حسيني، معرفت،  ش 75، ص 27.

روان‌شناسي تربيتي، سيد علي‌اكبر حسيني، معرفت،  ش 64، ص 8.

روان‌شناسي جامعه در حال رشد، محمّدناصربي‌ريا و محمّدجوادزارعان، معرفت، پ.ش1، ص29; پ.ش2، ص 18.

روان‌شناسي خواب و رؤيا، حسن فراهاني، معرفت، ش 50، ص 72.

روان‌شناسي دين و نقش دين در سلامت جسم و روان، مجتبي حيدري (ترجمه)، معرفت،  ش 75، ص 78.

روان‌شناسي و ارتباط ريشه‌اي با فلسفه، محمدرضا حاتمي، معرفت،  ش 75، ص 101.

روشمندي و شرايط تحقيق در روان‌شناسي و خلأهاي موجود در تدوين روان‌شناسي اسلامي، گفتگو با سيد محمّد غروي، معرفت،  ش 15، ص 85.

سلامت روان در پرتو التزام عملي به آموزه‌هاي ديني، محمّدمهدي صفورايي پاريزي ـ سليمان قاسمي، معرفت،  ش 97، ص 11.

شغل، رضايت شغلي و روش‌هاي ارزيابي آن، رحيم ميردريكوندي، معرفت، ش 38، ص 64.

شناخت درماني در منابع اسلامي، داود حسيني، معرفت، ش 87، ص 57.

فرايند شكل‌گيري رشد اخلاقي كودكان، محمدرضا احمدي، معرفت،  ش 87، ص 67.

كودك‌آزاري و پيامدهاي آن، مهرانگيز شعاع‌كاظمي، معرفت،   ش 87، ص 74.

كودكان و اسباب­بازي‌ها; باتأكيد برروان‌شناسي بازي، محمدرضا مطهري، معرفت،ش64،ص90.

ماهيت و ملاك‌هاي بهنجاري و نابهنجاري از نظر اسلام، علي ابوترابي،معرفت، ش 64، ص 60.

مباني انگيزش از ديدگاه اسلام، علي‌اكبر بخشي، معرفت، ش 50، ص 56.

محاسن و مكارم اخلاق از منظر بهداشت رواني، محمدرضا احمدي، معرفت،  ش 64، ص 54.

مديريت خشم، محمدحسين قديري، معرفت،  ش 97، ص 93.

مشاوره; الگويي برتر در آموزش ديني به جوانان، ابوالقاسم بشيري، معرفت،  ش 84، ص 40.

معنويت، كشف و حفظ امر مقدس، محمّدرضا جهانگيرزاده (ترجمه)، معرفت، ش 97، ص 77.

معنويت همزاد و همگام انسان; نگاهي ديني روان‌شناختي، رحيم ناروئي نصرتي، معرفت،  ش 87، ص 31.

معيار تشخيص نيازهاي واقعي انسان از نيازهاي كاذب از ديدگاه اسلام، نصراللّه خليلي تيرتاشي، معرفت،  ش 75، ص 105.

معيارهاي رفتار سالم از ديدگاه اسلام، علي ابوترابي، معرفت،  ش 84، ص 17.

نظريه«اِسناد»; الگويي براي تبيين علل رفتارهاي ميان­فردي، مجيد ستوده‌نيا،معرفت،ش75،ص88

نظريه هويت اجتماعي، عبدالرضا ضرابي (ترجمه)، معرفت،  ش 97، ص 89.

نفس و بدن; معمّاي روان‌شناسي، محمدرضا حاتمي، معرفت،  ش 84، ص 61.

نقد ملاك‌هاي سلامت و بيماري در نظريه روان تحليل‌گري فرويد، علي ابوترابي، معرفت، ش 50، ص 25.

نقش «حرمت خود» در رفتار كمك‌خواهي دانش‌آموزان، مهرانگيز شعاع‌كاظمي، معرفت،  ش 84، ص 101.

نقش صله رحم در بهداشت رواني، محمدرضا احمدي، معرفت،  ش 46، ص 29.

نقش معلم در شكوفايي خلاقيت، محمدرضا مطهري، معرفت،  ش 50، ص 82.

نگاهي به پرخاشگري نوجوانان، ابوالقاسم بشيري، معرفت،  ش 38، ص 43.

نگاهي به­عوامل جامعه‌شناختي وروان‌شناختي دين‌گريزي، ابراهيم­اصفهاني،معرفت،ش64،ص13.

نگاهي روان‌شناختي به آسيب‌شناسي دين‌باوري جوانان، ابوالقاسم بشيري، معرفت،ش87،ص 8.

نماز; بررسي آثار تربيتي ـ روان‌شناختي، علي‌احمد پناهي، معرفت،  ش 84، ص 29.

وسواس و درمان آن; مقايسه دو شيوه شناخت ـ درمانگري اسلامي و شناخت ـ درمانگري سنّتي، علي‌نقي فقيهي و جمشيد مطهري طشي، معرفت،  ش 75، ص 45.

هويت در نوجواني، جمشيد مطهري، معرفت،  ش 50، ص 34.

هويّت و بحران هويّت با تأكيد بر دوران جواني، غلامرضا متقي‌فر، معرفت،  ش 87، ص 86.

نشست­ها و همايش­ها

همايش «نظام خانواده و آسيب شناسي آن»، ارايه مقاله و سخنراني و ميزگرد،  در11/12/1384، و با شركت حدود 500نفر.

نشست علمي گروه، همراه با ارائه مقاله توسط برخي شركت كنندگان، در 28/3/1383، وبا شركت 100نفر.

نشست علمي گروه باعنوان «روان­شناسي، ضرورت­ها و كاربردها»، سخنرانان: حجت الاسلام­والمسلمين غروي و...، در 21/7/83 .

نشست علمي گروه، سخنرانان: دكتر بي­ريا، حجت الاسلام غروي، حجت الاسلام رجبي و... ، در 13/12/83 .

 

تربيت محقق

گروه روان شناسي به منظور تربيت نيروي محقق  اقدام به برگزاري چندين دوره كارورزي تحقيق نموده است.

در اين رابطه از اداره كارورزي تحقيق آخرين اطلاعات اخذ شود

گروه كارورزي روان شناسي1

 ‌‌اين گروه با 3 نفر عضو، زير نظر استاد دكتر قرباني، با موضوع «روان شناسي مثبت» فعال هستند. (وضعيت نامعلوم)

 

گروه كارورزي روان شناسي2

‌‌اين گروه با 7 نفر عضو، زير نظر استاد دكتر هومن، با موضوع «هوش هيجاني» فعال هستند. (وضعيت نامعلوم)

 

گروه كارورزي روان شناسي3

اين گروه با 8 عضو، از 1/7/1383 تا 30/6/1385زير استاد دكتر طرقي دوره را به پايان رساندند. پنج نفر به علت كسري ساعت از گروه حذف شدند و3 نفر مشغول نوشتن مقالة پاياني هستند.‌‌

گروه كارورزي روان شناسي4

اين گروه با 6 عضو، از نيم­سال دوم 1385 زير نظر استاد جان بزرگي دوره را آغاز خواهند كرد.

 

مجله

1. فصلنامه تخصصی روان‌شناسی و دین دارای رتبه علمی-پژوهشی

 

4. فعاليت­هاي آموزشي گروه روان شناسي

دوره‌هاي آموزشي

1. تعداد گروه‌ها و حجم آنها:

تشكيل 16 گروه آموزشي به ظرفيت 280 نفر از زمان تأسيس گروه (سال 73 تا كنون).

فارغ‌التحصيلي 13 گروه كارشناسي (180 نفر).

فارغ‌التحصيلي 5 گروه كارشناسي ارشد باليني (مجموعاً 70 نفر).

فارغ‌التحصيلي يك گروه دكترا (7 نفر).

دائر بودن 5 گروه كارشناسي (با ظرفيت135نفر).

دائر بودن 2 گروه كارشناسي ارشد (با ظرفيت 29 نفر).

2. تعداد ترم‌ها و ميزان واحدهاي درسي

الف) دورة دكتري:

تعداد ترم‌ها: 4، تعداد واحدها: 20 ، پايان‌نامه: 20 واحد.

ب) دوره كارشناسي ارشد:

تعداد ترم‌ها: 5، تعداد واحدها: 58 ، پايان‌نامه: 4 واحد

ج)‌ دوره كارشناسي:

تعداد ترم‌ها: 10، تعداد واحدها: 142

3. گرايش‌هاي موجود در گروه روان‌شناسي

الف) روان‌شناسي عمومی (دكترا)

ب) روان‌شناسي خانواده و عمومی (ارشد)

ج) روان‌شناسي عمومي (كارشناسي)

4. مقاطع و مواد درسي

الف: مقطع كارشناسي

در مقطع كارشناسي، دانش‌پژوهان ضمن گذراندن درس‌هاي پايه و مشترك معارف (80 واحد)، 67 واحد نيز از دروس تخصصي كارشناسي روان‌شناسي را مي‌گذرانند كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: روان‌شناسي عمومي 1 و 2،‌ فيزيولوژي عمومي، روان‌شناسي اجتماعي،‌ روان‌شناسي رشد 1 و 2، آمار توصيفي و استنباطي، ‌روش تحقيق، روان‌شناسي تربيتي، شخصيت، باليني، يادگيري، ‌مشاوره و راهنمايي، متون روان‌شناسي، بهداشت رواني، آسيب‌شناسي، ‌انگيزش و هيجان، علم‌النفس و كودكان استثنايي.

ب : مقطع كارشناسي ارشد

در مقطع كارشناسي ارشد، دانش‌پژوهان بايد طي برنامه تنظيم شده از سوي شوراي عالي برنامه‌ريزي مؤسسه، درس‌هاي زير را با توجه به ماهيت حوزوي مؤسسه بگذرانند:

درس‌هاي معارف مشترك (16 واحد: ‌كلام، ‌معرفت‌شناسي، ‌انسان‌شناسي تطبيقي، مباني و روش‌ تحقيق در قرآن و حديث)، دروس معارفي اختصاصي گروه (14 واحد: روان‌شناسي دين، ‌روان‌شناسي و مباحث اصولي، روان‌شناسي و اخلاق، روان‌شناسي در قرآن و حديث، روان‌شناسي و احكام فقهي).

درس‌هاي تخصصي: رشد پيشرفته، تاريخچه سيستم‌ها، نظريه‌هاي شخصيت، آمار پيشرفته، آسيب‌شناسي پيشرفته، آزمون‌هاي عيني فرافكن، فنون مصاحبه تشخيصي، نظريه‌هاي روان‌درماني، روان‌شناسي پزشكي و نوروسايكولوژي، كليات درمان فيزيكي و دارويي، ‌آزمون‌هاي شناختي، گروه‌درماني، خانواده‌درماني و كاربرد روش‌هاي روان‌درماني.

ج. مقطع دكترا

دانش‌پژوهان رشته روان‌شناسي با گرايش تربيتي در مقطع دكترا بايد 18 واحد دروس اصلي، 6 واحد دروس اختياري و 20 واحد پايان‌نامه را بگذرانند. بعضي از واحدهاي اصلي عبارتند از: ‌انسان‌شناسي در اسلام‌، روش‌هاي پژوهش، روان‌شناسي رشد، روان‌شناسي رشد زبان، طرح‌هاي آزمايشي، مسائل روان‌سنجي، نمونه‌‌گيري، روان‌شناسي تربيتي، ‌روان‌شناسي يادگيري، روان‌شناسي شخصيت و روش‌هاي آموزش.

عناوين دروس اختياري به اين شرح است: روش پژوهش كيفي، روان‌شناسي هوش و تفكر، روش‌هاي غيرپارامتري، روان‌شناسي اجتماعي در آموزش و پرورش و تحليل عاملي.

لازم به ذكر است كه تاكنون دورة دكترا با گرايش مذكور يك بار برگزار و دروس آن به زبان انگليسي ارائه شده است. دانش‌پژوهان اين دوره در حال تدوين پايان‌نامه هستند.

 

ساير فعاليت­ها

مرکز مشاوره

مرکز مشاوره‌ موسسه با همكاري فارغ‌التحصيلان گروه عهده‌دار ارائه خدمات درماني و مشاوره‌اي در زمينه‌هاي تحصيلي، تربيتي ـ فرهنگي و خانوادگي به دانش‌پژوهان،‌ كارمندان و خانواده‌هاي آنها مي‌باشد. همچنين مرکز مشاوره به منظور دستيابي دانش‌پژوهان و محققان به منابع مورد نياز، يك كتابخانه اختصاصي راه‌اندازي كرده است. اين كتابخانه بيش از دو هزار جلد كتاب را در زمينه‌هاي مختلف روان‌شناسي، مشاوره، درمان، خانوادگي وتربيتي در خود جاي داده است. اين كتاب‌ها به صورت اماني در اختيار مراجعان و دانش‌پژوهان قرار مي‌گيرد.

از جمله تلاش‌هاي مؤثر و زيربنايي مرکز مشاوره، برگزاري دوره‌هاي تربيت مشاور است. شركت كنندگان در اين دوره‌ها، مشاوران مرکزمشاوره مدارس حوزه علميه و يا فارغ‌التحصيلان كارشناسي مؤسسه مي‌باشند. تاكنون سه دوره آموزش تربيت مشاور برگزار شده است.

از ديگر فعاليت‌هاي واحد مشاوره، انتشار جزوات و تك‌نگاره‌ها  با موضوعات متنوع و در حيطه‌هاي مختلف مشاوره‌اي است كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم:

مجموعه منشورات در زمينة رشد و تعالي خانواده (13 عنوان).

مجموعه منشورات در زمينة تربيت فرزند (8 عنوان).

مجموعه منشورات در زمينة برنامه‌ريزي تحصيلي (7 عنوان).

مجموعه منشورات آشنايي با اختلالات رواني و شيوه‌هاي پيشگيري (5 عنوان).

 آزمايشگاه روان‌شناسي

با توجه به ضرورت اجتناب‌ناپذير برگزاري واحدهاي روان‌شناسي تجربي و روان‌سنجي براي گروه‌هاي روان‌شناسي، در سال 1378 زمينه تأسيس آزمايشگاه روان‌شناسي فراهم گرديد و با تلاش برخي دانش‌آموختگان اين رشته، لوازم مورد نياز خريداري و اين آزمايشگاه در ابتداي سال تحصيلي 80 ـ 1379 رسماً ‌افتتاح شد.

آزمايشگاه در دو بخش روان‌شناسي تجربي و روان‌سنجي فعاليت مي‌كند و دانش‌پژوهان براي آشنايي با ابزارها و آزمون‌ها و همچنين انجام كارهاي عملي مربوط به دروس آزمون‌هاي روان‌شناختي و روان‌شناسي تجربي از اين آزمايشگاه بهره مي‌برند. قبل از تأسيس آزمايشگاه مؤسسه، دانش‌پژوهان مجبور بودند با تحمل سختي رفت و آمد از آزمايشگاه دانشگاه تهران و تربيت مدرس استفاده كنند.

 

 

افراد آنلاین

در حال حاضر 1 کاربر و 1 کاربر مهمان آنلاین هستند.